Aknīstes novada vēstis

Aknīstes novada Domes informatīvais izdevums «Aknīstes novada vēstis».

Iznāk vienu reizi mēnesī. Laikraksta mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu vietējā sabiedrībā, regulāri informējot iedzīvotājus par Domes lēmumiem un galvenajām norisēm Aknīstes novada dzīvē.

Es ceru, ka šis izdevums lasītājiem Aknīstes pilsētā, Aknīstes, Asares un Gārsenes pagastā palīdzēs veidot informētu viedokli par novadā notiekošo un kļūs par pašvaldības un sabiedrības kopējo tikšanās laukumu. Lai šis izdevums palīdzētu ikviena pagasta iedzīvotājam justies novadam piederīgam, aicinu visus aktīvi iesaistīties laikraksta «Aknīstes novada vēstis» radīšanā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande, telef.26386407,

e-pasts: lasma.prande@inbox.l

 

2017.g. janvāris

 

2017.g. februāris

 

2017.g.marts

 

2017.g.aprīlis

 

2017.g.maijs

 

2017.g.jūnijs

 2017.g.jūlijs

 2017.g. augusts

 

2017.g.septembris 

2017.g.oktobris

 2017.g.novembris/ decembris

 

 

       

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi