Kultūra, sports, brīvais laiks » Asares bibliotēka

 

  Asares pagasta bibliotēka


Mūsu adrese:
Vecmuiža,
Asare, Aknīstes nov., LV – 5210
Tālrunis uzziņām:
Tālrunis 652 29500
E - pasts:
ninai@inbox.lv     
 
Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un pagasta vēstures centru.
Bibliotēka atvērta:  
·                 no 8.00 – 16.30 (12.00 - 12.30)
(pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās)
·                 no 8.00 - 9.50 un 12.30 - 16.30 (otrdienās)
·                Ancenē Spodrās dz.   10.00-12.00 (otrdienās)
brīvdienas: sestdienas, svētdienas


   
    Asares pagasta bibliotēka ir Aknīstes novada pašvaldības kultūras, izglītības iestāde un zinību avots, kā arī sabiedrības informācijas centrs. Tajā jebkurš interesents var saņemt nepieciešamo informāciju , kā arī rast veldzi savai dvēselei.
Bibliotēka ir un būs vieta, kur interesanti pavadīt brīvo laiku gan lasot, gan izmantojot tehnoloģijas , gan piedaloties pasākumos.
Bibliotēka akreditēta 2012.gadā.
Ar 2013.gada janvāri uzsākta lasītāju elektroniskā apkalpošana
 Lai apmierinātu lasītāju pieprasījumu pēc grāmatām, izmantojam starpbibliotēku abonementu. Grāmatas tiek pasūtītas no Aknīstes novada bibliotēkām, Galvenās bibliotēkas, SBA un citu novadu bibliotēkām.
 
Bibliotēkas izmantošana
2017.gads
Bibliotēkas krājums
6991
Lietotāju skaits
154
Apmeklējumu skaits
3653
Izsniegums                     
 7618
 

Bibliotēkā darbojas:
  • Abonements,
  • bērnu literatūras istaba
  • interneta lasītava
  • novadpētniecības stūrītis

   

  

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi