Pašvaldības izpildvara » Novada administrācija

 Amats

 Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 e-pasts

Administrācijas vadītājs, izpilddirektors

Jānis Gavars

28685224


 Kanceleja   

Kancelejas vadītāja

Ināra Buiķe

65237751

akniste@akniste.lv

Lietvede, personāla pārzine

Sintija Venediktova-Goba

65237751

akniste@akniste.lv

Speciālisti

 Juriskonsults

Antra Aldiņa

26499678

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lāsma Prande

65237762

lasma.prande@akniste.lv

Būvinženieris      
 Pašvaldības policijas inpektore  Ija Ašaka  29233090  policija@akniste.lv

 Finanšu un grāmatvedības nodaļa                

Galvenā grāmatvede

Silvija Jaujeniece

65237752

silvija.jaujeniece@akniste.lv

 Finansiste

Iveta Kancāne

65237755

iveta.kancane@akniste.lv

Grāmatvede

Ruta Bobrova

65237753

ruta002@inbox.lv

 Grāmatvede

 Regīna Gasūne

 65237753

 gasune47@inbox.lv

Grāmatvede

Antra Deksne

65237755

 antra13@inbox.lv

 Attīstības un plānošanas nodaļa 

Telpiskās attīstības plānotāja

Ilga Cālīte

65237760

 ilga.calite@akniste.lv

Teritorijas plānotāja

Līga Līduma

65237760

 liga.liduma@inbox.lv

 Tautsaimniecības nodaļa

Saimniecības daļas vadītājs

Normunds Zariņš

29322637


Darba aizsardzības speciālists

Juris Tarbuns

65237754

 juris.tarbuns@inbox.lv

Nekustamo īpašumu speciāliste, pilsētas zemes komisijas priekšsēdētāja

Ilze Ieleja

65237760

ilze.ieleja@inbox.lv

 Kultūras nodaļa

Kultūras darba vadītāja

 Kristiana Kalniete

26318640

kristiana2772@inbox.lv

Kultūras darba organizatore Aknīstes pilsētā
Aiga Andruškeviča   aigaand2@inbox.lv
Kultūras darba organizatore Asares pag.
Madara Ozoliņa 28657492

madaraozolinna@inbox.lv 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi