Komitejas » Sociālā,izgītības, kultūras un sporta komiteja

Sociālā,izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvs un kontaktinformācija 

Skaidrīte Pudāne
komitejas priekšsēdētāja tel. 29352391 s.pudane@gmail.com
Ināra Lunģe komitejas priekšsēdētājas vietniece

tel. 28665896

linara@delfi.lv

Aija Voitiške

komitejas locekle

tel. 29490656

aija.akniste@inbox.lv
 

Guntars Geida
komitejas loceklis  tel. 29347792 ggeida@inbox.lv
 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi