Komitejas » Finanšu komiteja

Finanšu komitejas sastāvs un kontaktinformācija

Vija Dzene
Domes priekšsēdētāja,
Finanšu komitejas pr-ja
tel. 65237750,  29205425
vija.dzene@inbox.lv
Jānis Vanags
Domes priekšsēdētājas vietnieks
tel. 29378994
    janis.buve@gmail.com
Skaidrīte Pudāne
 
Deputāte
tel. 29352391
s.pudane@gmail.com

Aija Kurkliete
 
Deputāte
tel. 26318580
aa68@inbox.lv  
Sandra Vārslavāne
 
Deputāte
 
tel. 28313772
sandra.varslavane@inbox.lv 
Santa Curikova
 
Deputāte
tel. 25610752
viesunamsliepas@inbox.lv 
 
Inārs Čāmāns
Deputāts
tel. 22023997
inars.camans@inbox.lv 
Viktors Žukovskis
Deputāts
tel.29441918
vzukovskis@inbox.lv
Normunds Zariņš
Deputāts
tel. 29322637
normunds.zarins70@gmail.com 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi