Dome » Pašvaldības nolikums

 AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009.GADA 1.JŪLIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1 AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”( konsolidētā versija)

 

   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi