Dome » Pašvaldības nolikums

 AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009.GADA 1.JŪLIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”( konsolidētā versija)

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi