Dome » Deputāti

Vija Dzene

Domes priekšsēdētāja,

Finanšu komitejas pr-ja

tel. 65237750,  29205425

vija.dzene@inbox.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdien-
13.00-17.00,
Jānis Vanags Domes priekšsēdētājas vietnieks tel. 29378994     janis.buve@gmail.com

 Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Iepriekš sazinoties un vienojoties pa tel. 29378994

Skaidrīte Pudāne

 

Deputāte

tel. 29352391

s.pudane@gmail.com

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
 katru darba dienu no pl. 10.00 - 12.00, par konkrētu tikšanās vietu un laiku iepriekš vienojoties pa tālruni+37129352391.Sūdzības, ierosinājumus rakstiet uz e-pastu
s.pudane@gmail.com 
 
 

Aija Kurkliete

 

Deputāte

tel. 26318580

aa68@inbox.lv  

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

katra mēneša otrā pirmdiena no pl. 16.00-17.00 domes zālē 

Sandra Vārslavāne

 

Deputāte

 

tel. 28313772

sandra.varslavane@inbox.lv 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

katra mēneša otrā trešdiena no pl. 14.00-15.00 domes zālē 

Santa Curikova

 

 

Deputātetel. 25610752

viesunamsliepas@inbox.lv 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

 katra mēneša otrā otrdiena no pl. 9.00-10.00 domes zālē

 

Inārs Čāmāns

 

Deputāts

tel. 22023997

inars.camans@inbox.lv 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 

katra mēneša otrā otrdiena no pl. 9.00-10.00 Ancenē 

Viktors Žukovskis Deputāts tel.20239636 vzukovskis@inbox.lv

 Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

 katra mēneša otrā otrdiena no pl. 9.00-10.00 domes zālē

 

Normunds Zariņš Deputāts tel. 29322637 normunds.zarins70@gmail.com 

 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi