Dome » Deputāti

Vija Dzene

Domes priekšsēdētāja,

Finanšu komitejas pr-ja

tel. 65237750,  29205425

vija.dzene@inbox.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdien-
13.00-17.00,

Skaidrīte Pudāne

 

Domes priekšsēdētājas vietniece

tel. 29352391

s.pudane@gmail.com

 
 
 

Valentīna Čāmāne

 

Deputāte

tel. 29347186

vcamane@gmail.com

 

Guntars Geida

 

Deputāts

 

tel. 29347792

ggeida@inbox.lv

 

Aivars Ielejs

 

 

Deputātstel. 26429367

aivars_ielejs@inbox.lv

 

 

Ināra Lunģe

 

Deputāte

tel. 28665896

linara@delfi.lv

 

 

Jānis Vanags

 

 

Deputāts

 

tel. 29378994

janis.buve@gmail.com

 

Aija Voitiške

Deputāte tel.22016140 aija.akniste@inbox.lv 

 

 

 

Andris Zībergs Deputāts tel.29441918 garsene.andris@navigator.lv

 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi