» Aktualitātes » Arhīvs » 2008

 

Briselē pasniedz Zelta zvaigžņu balvu

 13. – 14. novembrī Aknīstes dome tika aicināta piedalīties Eiropas Savienības Zelta zvaigžņu balvas pasniegšanas ceremonijā un Eiropas pilsoņu forumā, kas notika Briselē.

 Zelta zvaigžņu balva piešķirta Aknīstes sadraudzības pilsētai Bialogardai (Polija) kā vadošajam partnerim par projekta “Magic 27” realizēšanu. Projekts atzīts par labāko sadraudzības pilsētu grupā.  Apbalvoti arī projekta partneri no Beļģijas, Zviedrijas, Rumānijas un Aknīste no Latvijas.

Balvas pasniegšanas ceremonijā Aknīsti pārstāvēja Skaidrīte Medvecka, biedrības “Manai mazpilsētai Aknīstei” valdes priekšsēdētāja.


    

No kreisās : Janusz Marszalek, Eiropas sadraudzības pilsētu komitejas prezidents; Skaidrīte Medvecka, Aknīste, Latvija;
Marcels Bellens, Beļģija; Kristians Bagans, Zviedrija; Stefans Strzalowskis, Bialogardas pilsētas mērs, Polija;  Jans Figels, Eiropas Savienības Izglītības un kultūras komisārs

Zelta zvaigžņu balva 2008

Latvijas 90. gadadienas pasākumi

 

Vai tu zini, kas ir Latvija?
Tā ir zeme, mana dzimtene.
Vai tu zini, kas ir dzimtene?
Tā ir zeme, kur es piedzimu.
                       /J. Peters/
Izstāde, bērnu zīmējumu konkurss
Mums vajag vēlēties sev tikai Latviju,
Neko mazāk par Latviju! Tad visas mūsu mazās vēlēšanās
Laimīgi piepildīsies...
                     / K.Skalbe/
Izstāžu cikls

Aknīstes vsk., BJC un muzejs 

Datums
Pasākums
Vieta
15.10.–18.11.2008.
Izstāde „Latvija pirmajā brīvlaikā 20.-40.gados.”
14.10.2008.
Konkurss – viktorīna „Pazīsti savu valsti”
10.11. -18.11.2008.
Izstāde „Dāvana Latvijai”
11.11.2008.
Lāčplēša diena.
Varoņu godināšana.
17.11.2008.
Sēļu parka izgaismošana
Sēļu parkā
07.12.2008.
II ADVENTES koncerts

     
12.11.2008.plkst.10.00 Puķu podu apgleznošana
14.11.2008.plkst.9.30  Svētku pasākums, kas veltīts Latvijas 90. gadu jubilejas pasākumam. Darbinieku godināšana.

 
Latvijas Valsts proklamēšanas 90. gadadienas pasākums Aknīstes pilsētā
2008.gada 17.novembris
 • 18.00 Parkā pie Aknīstes pasta dzejas lasījums un pulcēšanās lāpu gājienam.
 • Lāpu gājiens un ugunskura iedegšana Sēļu parkā.
 • 19.00 Muzikāli garīgs pasākums, kas veltīts Latvijas 90 gadu jubilejai Aknīstes Romas katoļu draudzes baznīcā.
 • 20.30 Svinīgs pasākums, Aknīstes iedzīvotāju apbalvošana Aknīstes vidusskolā.
Ieeja uz visiem pasākumiem bez maksas.
Uz svinīgo pasākumu Aknīstes vidusskolā lūdzam pieteikties pie Lāsmas Prandes tel.26457960 līdz 2008.gada 17.nov.plkst.15.00

 

 

13. septembrī  visā Latvijā Lielā Talka "Par tīru un zaļu valsti" kā dāvana Latvijai 90.gadadienā. Aknīstē talcinieki pulcējas plkst. 10.00 pie pilsētas domes. Talkas noslēgums Sēļu namā. Talkas koordinatori Daina Miezāne, Jānis Multiņš.

Talkas norises attēlos. 13.09.2008.  

    

        Lāsmas Prandes foto.

Aicinājums uz Lielo Talku

Lielā Talka "Par tīru un zaļu valsti. Dāvana Latvijai 90.gadadienā"notiks sestdien, 13. septembrī plkst 10.00 Pulcēšanās pie Aknīstes pilsētas domes.
Tuvojas atjaunotās Latvijas 17. rudens, un 18. novembrī svinēsim neatkarīgās Latvijas 90. gadadienu. Latvija ir pietiekami liela, lai mums visiem pietiktu vietas, kur dzīvot un kur augt nākamajām paaudzēm. Latvija ir pietiekami maza, lai mēs visi kopā spētu tai atdot agrāko tīras valsts    slavu. Lielās Talkas jēga ir iztīrīt Latviju. Mūsu ir daudz, un visi kopā mēs varam izmēzt dzimtenes mežus, pļavas, laukus. Mēs varam iztīrīt no ciemiem un pilsētām tur nevērīgi un nelikumīgi izmestos atkritumus. Svarīgi, lai Lielajā Talkā piedalītos ikviens, kam nav vienaldzīga mūsu zeme, tās šodiena un nākotne. Talka aptvers visu Latviju, visus pagastus un pilsētas no austrumiem līdz rietumiem, no dienvidiem līdz ziemeļiem.
 Izsniegsim darba cimdus un maisus.
Lielās Talkas atkritumu nokraušanas vietas:
 • Aiz Aknīstes pilsētas domes,
 • Lauku un Zaļās ielas krustojumā,
 • Pie gastronoma Augšzemes ielā,
 • Pie piensaimnieku darbnīcām,
 • Pie pirts.
Katrs var izvēlēties vietu, kuru vēlas sakopt, bet mēs aicinām pievērst uzmanību šādām vietām:
 • Krasta ielā aiz pirts,
 • Gravā aiz bijušā universālveikala,
 • Jaunās ielas galā,
 • Aiz brāļu kapiem,
 • Piekalne aiz estrādes,
 • Kūtiņu teritorija aiz estrādes,
 • Grava aiz Aknīstes vidusskolas,
 • Dārza ielā.
Ja laukos ir savākti atkritumi un nav transporta uz atkritumu savākšanas laukumiem,
lūdzu zvaniet 26426362 - Jānis Multiņš, 26457960 - Lāsma Prande.
Atkritumu vākšanas maisus un cimdus var iegādāties arī iepriekšējā dienā Aknīstes pilsētas domē.
Talkas beigās pulcēšanās Četru vēju kalniņā uz goda mielastu.
 
Nāksim kopā šajā dienā un ķersimies pie darba, lai savas valsts svētkus svinētu tīrā un sakoptā Latvijā!

22. augustā visā Latvijā akcija "Gaismas tilti". Aknīstieši plkst. 21.00 aicināti pulcēties uz tilta pār Radžupīti pie bijušās Ceļu daļas, lai ar kopīgi aizdegtām gaismiņām dotos gājienā uz tiltu pār Dienvidsusēju pilsētas centrā.

         

No 31. 07. līdz 03. 08. Aknīstes  delegācija piedalījās sadraudzības pilsētas Bialogardas (Polija) svētkos.

26. jūlijā Aknīstē notika amatierteātru radošais seminārs "Teatrālā province-2008". Uzstājās Aknīstes un Neretas  amatierteātri un individuālie izpildītāji.

25. jūlijā sadziedāšanās ar Inčukalna senioru ansambli "Gauja"

Līdz jūlija beigām Neretas pagasta "Riekstiņos" skatāma biedrības "Manai mazpilsētai Aknīstei" un iniciatīvu kopas "Kosmejas" rokdarbnieču izstāde .

No 27.06. līdz 29.06. domes delegācija apmeklē sadarbības partnerus Dedovičos.

 No 5. - 12. 07.  trīs Aknīstes deju kolektīvi piedalās Dziesmu un deju svētkos Rīgā

Dzīve neapstājas, kad Dziesmu un deju svētki beigušies. Jāgatavojas nākošajiem!


Vairāk uzmanības medicīnas aprūpei laukos. 14.februāris 2008.g.

Aknīstes Veselības un sociālās aprūpes centrā (VSAC) īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta pirmā daļa – rekonstruēts ēkas pirmais stāvs. Izremontēts gaitenis, stacionāra palātas, nomainīti logi, paplašinātas ieejas, sakārtoti un ierīkoti mūsdienīgi sanitārie mezgli, ierīkota uzbrauktuve invalīdiem ratiņkrēslos, kā arī veikti citi uzlabojumi. Pieņemšanā piedalījās valsts veselības ministrs Ivars Eglītis, kas kopā ar centra direktoru Ivaru Eiduku pārgrieza simbolisko lentu. Rekonstrukcija notikusi Nacionālās programmas „Primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un efektivitātes uzlabošana Aknīstes VSAC” ietvaros. Eiropas finansējums projekta īstenošanai bija 56250 lati, valsts līdzekļi – 18750 lati. Iepriekš Jēkabpils rajona padome, kuras kapitālsabiedrība ir šī sociālās aprūpes iestāde, piešķīrusi 35 tūkstošus latu priekšfinansējumu, ko izlieto pansionāta attīstībā, kā arī 10 tūkstošus latu ēkas 1. stāva remontam un elektroinstalācijas darbiem, ieguldot naudu pamatkapitālā. Renovācijas darbi Aknīstes VSAC sākās 2007.gadā saskaņā ar 14. augusta un 26. oktobra līgumiem. Darbus veica SIA “LC būve”. Veselības ministrs Ivars Eglītis uzsvēra, ka rekonstrukcija  Aknīstē ir tikai pārmaiņu sākums. Nākotnē lielāka uzmanība tiks pievērsta ārstniecības iestādes ambulatorās daļas sakārtošanai, jo lauku iedzīvotājiem visvairāk vajadzīgi tieši šie pakalpojumi, mūsdienīga diagnostikas aparatūra, augsti kvalificēti speciālisti.Māras Grīnbergas fotogrāfijas

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi