Plānošanas dokumenti » Teritoriju izmantošana

  • Aknīstes teritorija:

1.Pielikums (apbūves noteikumi),

2.Pielikums (Aknīstes pilsētas karte),

3.Pielikums ( Aknīstes lauku teritorijas karte),

4.Pielikums (aizsargjoslu karte),

5.Pielikums (inženierkomunikāciju karte)


  • Asares teritorija:

1.Pielikums (apbūves noteikumu grozījumi)

2.Pielikums (Ancenes karte),

3.Pielikums (Asares karte),

4.Pielikums (pagasta teritorijas karte)


  • Gārsenes teritorija :

  Gārsenes pagasta teritorijas plānijums 2008-2020.gads

1.Pielikums(apbūves noteikumi),

2.Pielikums(perspektīvās izmantošanas karte) 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi