Izglītība » Asares pamatskola

 ASARES PAMATSKOLA

 Kontaktinformācija:

Adrese: „Cīrulīši”, Asares pagasts , Ancene, Aknīstes novads, LV- 5210
Tālr.
Epasts  : asarespamatskola@gmail.com
 

Skolas kolektīvs:

 

 pirmsskolas vecuma bērni -6,
skolēni  -18,
pedagogi pamatdarbā – 8,
tehniskais personālas  - 3.
 

Skola īsteno:

 

Pamatizglītības programmu,
Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu,
Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Trīs interešu izglītības programmas ;
  •  Kokapstrādes pulciņš
  •   Ritmikas  pulciņš 
  • Dramatiskais pulciņš. 

 Valsts pārbaudījumu  rezultāti Asares pamatskolā.

Asares pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2012./2013. mācību gads . (Pielikums Nr.1) (Pielikums Nr.2)

  

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi