Aktualitātes

 • 26. maijā Bērnu svētki Aknīstes novadā (21.05.2018)
 • Aknīstieši gūst panākumus autosportā un gatavojas sacensībām (20.05.2018)
 • Salidojums Asares pamatskolā (20.05.2018)
 • 2018.gada 24.maijā, ceturtdien no plkst. 10.00 - plkst. 12.00 Asares kultūras namā un no plkst.14.00 – plkst.16.00 Gārsenes pils zālē Informatīvais seminārs slimību profilaksei (19.05.2018)
 • Kultūras pasākumi novadā (16.05.2018)
 • Aknīstes novada pašvaldības policijas darba laiks (15.05.2018)
 • Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2017/2018 (15.05.2018)
 • Aknīstes novadpētniecības muzejs informē (14.05.2018)
 • Māmiņu diena PII "Bitīte" (14.05.2018)
 • Uzsāks projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanu (14.05.2018)
 • 26.maijā Asares teātra pirmizrāde (11.05.2018)
 • Apstiprināti projekti un piešķirts finansējums (11.05.2018)
 • Aknīstes novada iedzīvotājiem, mājas mīluļu-suņu un kaķu īpašniekiem (10.05.2018)
 • 09.05. plkst. 13:00 Gārsenes KN Aknīstes vidusskola aicina uz Eiropas dienas pasākumu (papildināts fotogalerija) (10.05.2018)
 • Baltā galdauta svētki Aknīstes novadā (08.05.2018)
 • Aknīstes VSAC aicina darbā medicīnas māsu (07.05.2018)
 • Aicinājums novadā cīnīties ar latvāņiem (07.05.2018)
 • Paziņojums Gārsenes pagasta iedzīvotājiem (07.05.2018)
 • SIA AKNĪSTES PAKALPOJUMI PAZIŅOJUMS (07.05.2018)
 • Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (07.05.2018)
 • Ekoskolas aktivitātes " Labo darbu pavasaris- 2018" (27.04.2018)
 • SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē par tarifu izmaiņām (26.04.2018)
 • Informācija Aknīstes PII “Bitīte”, mākslas skolas un bibliotēkas apmeklētājiem! (26.04.2018)
 • VUGD aicina uz Atvērto durvju diena 17.maijā (25.04.2018)
 • PAZIŅOJUMS par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā (25.04.2018)
 • Informācija iedzīvotājiem (25.04.2018)
 • Aknīstes bibliotēkā no 25. aprīļa skatāma Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde: “Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā Pasaules karā” (24.04.2018)
 • Naulas Dzirkales piemiņas pasākums (24.04.2018)
 • 28.aprīlī Aknīstes BJC diskotēka (21.04.2018)

  Aknīstes novada interaktīvā karte
     
  Latvijas Zaļais punkts
  Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
  Nodarbinātības valsts aģentūra
  Zemgales plānošanas reģions
  Latvijas Reitingi