9.klašu izlaidumi Aknīstes novadā

9.klašu izlaidumi Aknīstes novadā

Tev ir simtiem iespēju šodien
savas nākotnes durvis vērt...

9.klašu  izlaidumi  Aknīstes novadā

10. jūnijs 19.00 - Asares pamatskola

11. jūnijs 18.00 - Aknīstes vidusskola

11. jūnijs 18.00 - Gārsenes pamatskola