9.klases izlaidumi Aknīstes novada mācību iestādēs

9.klases izlaidumi Aknīstes novada mācību iestādēs

Gārsenes pamatskolā 13.jūnijā plkst. 18.00

Absolventi.(audzinātājs G. Geida)

KAIVA
CAUNĪTE
EVITA
PLISKA
ELVITA
CVETKOVA
ELVIS
SINEVIČS
RUSLANS
IVANOVS

Aknīstes vidusskolā 13.jūnijā plkst. 19.00

Absolventi (audzinātāja Olita Treine)
 
ZINTA
 
ARNTE
ĢIRTS
 
BIRZĀKS
RAIVIS
 
BRŪVERS
KRISTAPS
 
EIHMANIS-KAMKINS
SINDIJA
 
FEDOROVA
AIVARS
 
FREIMANIS
VIKTORIJA
 
ĢEIDĀNE
TATJANA
 
HORINA
EDGARS
 
IVANOVS
AMANDA
LUĪZE
KOKINA
ITA
 
ĶIĶĒNA
AIVA
 
LESINSKA
AGNIJA
 
MARKŪNE
ALISE
LĪVA
MAŽEIKA
ELĪNA
 
MAŽEIKA
ELGARS
 
MURĀNS
DIGNA
 
PECIKONITE
LAURA
 
RIMŠA
SOLVITA
 
STRIKA
ILVARS
 
SVIKŠA
REINIS
 
TĪSIS
PĒTERIS
 
VASULS
UNA
 
ZARIŅA
EVA
 
ZINARE
Asares pamatskolā 14.jūnijā plkst. 18.00
 
Absolventi(audzinātāja Iveta Ontužāne)
KALVIS
 
LATVELIS
RIČARDS
HARDIJS
PAKALNS
EGIJA
 
VAIŅIUTE
LĪGA
 
VĒTRIŅA