9. oktobrī svecīšu vakars Asares pagastā

9. oktobrī svecīšu vakars Asares pagastā

Ancenes kapos plkst. 15.00

Emsiņu kapos plkst   16.30