24.04.2019. plkst. 10.00 LPKS “Aknīste” kopsapulce

24.04.2019. plkst. 10.00 LPKS “Aknīste” kopsapulce

24.04.2019. plkst. 10.00 LPKS “Aknīste” kopsapulce

Kopsapulces vieta: Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs.

Darba kārtība:
1. Pilnsapulces atklāšana
a. Sapulces vadītāja vēlēšanas;
b. Protokolista ievēlēšana;
c. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas.
2. Valdes priekšsēdētāj atskaite.
3. Revīzijas komisijas atskaite.
4. Debates par 2.un 3. jautājumu.
5. Gada pārskata apstiprināšana.
6. Par NĪ pārdošanu.
7. Valdes locekļu vēlēšanas.
8. Par peļņas sadali.
9. Debates.