2010.gada 15.oktobrī plkst. 11:00 INFORMATĪVS SEMINĀRS ”ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem”

INFORMATĪVS SEMINĀRS

Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/04/014 ietvaros”ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem”

DIENAS KĀRTĪBA 

Laiks: 2010.gada 15.oktobrī plkst. 11:00

Vieta: Aknīstes novads, Aknīste, Skolas iela 1a, BJC konferenču zāle

Semināru vada: Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra konsultante Natālija Gerasimova

DIENAS KĀRTĪBA

10:30 – 11:00

Reģistrācija, kafija

11:00 – 11:10

Zemgales PR ES struktūrfondu IC konsultantes Natālijas Gerasimova uzruna

11.10 – 12.50

Uzņēmējdarbības formas –IK vai SIA? (Lektors Tatjana Morozova)

 • Uzņēmuma reģistrācija
 • Uzņēmuma darbības pamati
 • Kas jāzina komersantam par kontrolējošām institūcijām -VID un VDI?
 • Likumiskais ietvars kārtojot uzņēmuma grāmatvedību

12:50 – 13:10

Kafijas pauze

13.10 – 14.00

Attīstības programmas: ( Hipotēku banka E.Mekšš, M.Lazdiņa)

 • ESF programma „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" jeb Starta programma;
 • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem;
 • MVU izaugsmes aizdevums;
 • Komersantukonkurētspējas uzlabošanas programma;
 • Mazo un vidējo komersantu mikrokredīti;

 

14.00 – 14.40

Biznesa inkubators – ES finansējums uzņēmējdarbības atbalstam

(Lektors Edgars Letinskis JIC BI, Jēkabpils BI Matīss Krēsliņš)

 • Biznesa inkubatora darbības principi
 • Finansiālā atbalsta iespējas esošu uzņēmumu izaugsmei
 • Atbalsta iespējas uzņēmējdarbības uzsācējiem
 • Atbalsta programmas administratīvie ierobežojumi

14.40-15.00

Aknīstes Biznesa inkubatora iespējas – telpu apskate un pakalpojumu pieejamība ( projekta administrators Andris ZĪbergs)

 

15.00-15.15

Jautājumi un atbildes