2010. gada 17. novembrī Aknīste novadā apbalvotie labākie darba darītāji.

2010. gada 17. novembrÄ« AknÄ«ste novadā apbalvotie labākie darba darÄ«tāji. Labie vārdi, kurus veltījuši darba biedri un darba devēji:

Juris Brakovskis

Zemnieks, sabiedrības dvēsele – savu ideju īstenojis Sāra kalnos. Apkārtnes jaunieši un ne tikai, gaida ziemu, gaida  slēpošanu. Un tas pateicoties Jurim Brakovskim. 

Artūrs Betkers –

Artūrs Betkers lopkopībā strādā visu savu darba mūžu; z/s „Dadzīši” – kopš 1999. gada. Strādā centīgi, ar atbildības sajūtu, bez darba disciplīnas pārkāpumiem. Pēdējos 5 gados no z/s Dadzīši ganāmpulka izslaucis 824 tonnas piena, palīdzējis izaudzēt lopus un pārdot gaļu 22,5 tonnas.

Ražojot pievienoto vērtību un palīdzot gūt peļņu z/s Dadzīši, Artūrs betkers ir veicinājis to, ka pēdējos 5 gados vien valsts kasē tika iemaksāti nodokļi 13,8 tūkstoši latu, no kuriem zināms procents ir ienācis arī pagasta un novada budžetā, līdz ar to Artūrs Betkers ar savu darbu ir devis ieguldījumu Aknīstes novada attīstībā.

Ainis Čāmāns

Zemnieks apsaimnieko 200 ha zemes. No Eiropas Savienības realizēti projekti savai saimniecībai 160000 Ls. Mednieks.  Otrās vietas ieguvējs ES kravas vilcēju sacensībās. Pakalpojumu sniedzējs ar lauksaimniecības tehniku.

Mairis Kaminskis

Traktorists. Labi veic mehanizatora darbu ar dažādu augsnes apstrādes un lopbarības sagatavošanas tehniku.

Ilona Lapiņa

Ilona Lapiņa ar ģimeni dzīvo Asarē un strādā zemnieku saimniecībā „Āmuri”. Zemnieku saimniecības bioloģiski sertificētās produkcijas klāsts pēdējo trīs gadu laikā ir paplašinājies ar garšaugu stādu audzēšanu, kaltēšanu, fasēšanu paciņās un realizēšanu. Tas ir Ilonas nopelns. Viņa ir biedrības „LANDU” biedre un palīdz realizēt divus tās projektus LEADER programmas ietvaros, izveidojot un pilnveidojot pakalpojumu punktu, kurā biedrības „Lauku partnerības Sēlijā”  teritorijā dzīvojošie sabiedrisko grupu iedzīvotāji var izkaltēt garšaugus, ārstniecības augus vai sēnes, kā arī izspiest augļu vai dārzeņu sulu. Brīvajā laikā Ilona gatavo floristikas darbus un dažādas figūras no dabas materiāliem, ar ko ir labiekārtojusi saimniecības teritoriju un svētkos pagasta centru. Ilonas darbi rotā arī citu apkārtējo pagastu ļaužu pagalmus. Aknīstes novada svētkos pilsētas iedzīvotājus un viesus sagaidīja viņas gatavotie tautu meita un tautu dēls. Ar savu radošo pieeju darbam Ilona palīdz veidot saimniecības tēlu un popularizēt to ne tikai novadā, bet arī plašākā mērogā. Viņa palīdzēja organizēt z/s ‘Āmuri” Sētas dienu un ar savu produkciju piedalījās Aknīstes novada svētku tirdziņā, izstādē „Riga FOOD 2010”starptautiskajā izstāžu kompleksā Ķīpsalā un rudens izstādē Rāmavā.

Ilmārs Rimša

Viņa pārziņā graudkopība, cūkkopība. Kā arī sniedz pakalpojumus ar lauksaimniecības tehniku lielam skaitam novada lauksaimnieku. Lielākais pakalpojumu sniedzējs.

Elita Arbidāne

Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas 3. nodaļā par medicīnas māsas palīgu strādā Elita Arbidāne – cilvēks, kurš nešķiro darbus un paveic vairāk nekā to prasa amata pienākumi. Viņai apkārt vienmēr ļoti gaiša un pozitīva atmosfēra. Elitas misija ir palīdzēt cilvēkiem dzīvot dzīvāku dzīvi. Labi, ka pasaulē ir tādi cilvēki kā Elita, kas aizrautīgi sirsnīgi, ar prieku dāvā savas sajūtas, emocijas, zināšanas un visu labo slimiem cilvēkiem un kolēģiem.

Lai mīlestības un panākumu liecības piepilda dzīves telpu! Lai izdodas dzīvot patiesi laimīgu dzīvi visās jomās!

Viktors Deinis

Savā amatā strādā ar atbildības sajūtu, profesionāli veic uzdevumus un pienākumus pacientu aprūpē. Ir sirsnīgs attiecībā pret pacientiem. Aktīvi iesaistās nodaļas darbinieku rīkotajos pasākumos. Viņa mājās ir atraduši pajumti divi nelaimīgi četrkājaini draugi un tas taču arī pieder pie  cilvēka labajiem darbiem.

Ilona Pavlovska

Ilona SIA „Aknīstes VSAC” strādā par medicīnas māsu. Savā darbā akurāta, izpalīdzīga, saprotoša un savus pienākumus veic apzinīgi.

Jurate Pecikonīte

Jurate SIA „Aknīstes VSAC” strādā par aprūpētāju. Savā darbā akurāta, izpalīdzīga un savus pienākumus veic apzinīgi.

Evita Pole

Evita ir medmāsa SIA „Aknīstes VSAC”. Savā darbā akurāta, izpalīdzīga, iejūtīga un savus pienākumus veic apzinīgi.

Janīna Šinkeviča

Ir cilvēki, kuri palīdz citiem tikai ar to, ka atrodas uz šīs planētas. Un ir cilvēki, kuri vienmēr cenšas palīdzēt citiem. Vai tā ir nejauša likumsakarība, vai tas ir pats par sevi saprotams, ka kāds ir izvēlējies tādu profesiju, kuras misija ir iedrošināt, motivēt, palīdzēt, noticēt… Sociālais darbinieks bez jau minētajām īpašībām nemaz nevarētu strādāt. Janīna Šinkeviča tiek izvirzīta apbalvošanai par ieguldījumu sociālā darba organizēšanā, pilnveidošanā, par savas pieredzes sniegšanu, kā arī nesavtīgu darbu novada pašvaldības iedzīvotāju labā. Janīna savu darbu veic pēc labākās sirdsapziņas, korekti ar lielu atbildības sajūtu. Ir principiāla, prasīga pret sevi un citiem. Attiecībās ar kolēģiem iejūtīga, sirsnīga.

Dace Geida

Jau daudzus gadus Gārsenes pilī līdz ar Zilo dāmu saimnieko vēl kāds pils gariņš, kuru ikdienā atpazīstam kā Daci. Viņu pazīstam kā mazo trīsgadīgo un četrgadīgo Rūķīšu mammu,9. klases audzinātāju, sociālo zinību skolotāju, skolas bibliotekāri un skolotāju arodbiedrības priekšsēdētāju. Savukārt vasarās šos daudzos titulus viņa nomaina pret viesmīlīgu, sirsnīgu Gārsenes tūrisma informācijas centra gidi. Kaut arī gides tiešajos pienākumos neietilpst parka taku sakopšana, Dace bieži redzama ar grābekli, uzkopjot un piekārtojot pastaigu takas, nekad nepaiet garām zemē nomestiem papīriem vai izmētātām pudelēm. Viņas uzmanības lokā ir arī mūsu baznīca, kur vienmēr vāzēs ir svaigi ziedi. Neskatoties uz to, vai ir agrs rīts vai vēla vakara stunda, Dace nekad neatsakās sagaidīt vai pavadīt Gārsenes ciemiņus, tādējādi popularizējot Gārsenes vārdu gan Latvijā, gan tuvākās vai tālākās ārzemēs. Arī skolā Dace ar savu vērīgo aci prot uzlikt punktu uz i gan pasākumos, gan ikdienā. Lai Daces enerģija un darboties gribēšana neapsīkst arī turpmāk.

Santa Grode

Tiek izvirzīta apbalvošanai par darba pienākumu profesionālu pārzināšanu un veikšanu, atsaucību un izpalīdzību.

Aija Kurkliete

Strādā Aknīstes pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē „Bitīte” par muzikālo pedagogu un Aknīstes bērnu un jauniešu centrā par interešu izglītības pulciņa skolotāju. Šogad vada popgrupu „Lai skan!”. Ar pulciņiem vienmēr uzstājusies, savu audzēkņu varējumu rādījusi citiem. Guvuši atzinību un labu novērtējumu. No konkursiem veduši pateicības rakstus un godalgotas vietas. Uzstājušies Aknīstē, Gārsenē, Asarē, Jēkabpilī, Rubeņos, Zasā, Ludzā u.c. Ar kopu „Pādīte” uzstājusies Folkloras festivālā ārzemēs. Vadījusi Evanģēliski lut. Baznīcā Svētdienas skoliņu, bijusi bērnu vasaras nometnes „Es un Tu” pedagogs. Daudzus gadus dziedājusi sieviešu vokālajos ansambļos. 

Līga Mažeika

Katru pirmdienas rītu Gārsenes pamatskolas skolotāju un skolēnu vidū ļoti gaidīts cilvēks ir Līga – informācijas skolotāja un mūsu pašu datorspeciāliste un informācijas sistēmas uzturētāja. Līga māca darboties ar jaunām informācijas tehnoloģijām gan bērnus, gan Sorosa fonda projekta „Pārmaiņu skola” ietvaros, vadot nodarbības dažāda vecuma gārseniešiem.  Lai arī kādas vajadzības un problēmas mums būtu informātikas un datoru jomā, Līga nekad neatteiksies palīdzēt ar padomu vai praktiski. Vienmēr smaidoša, laipna, izpalīdzīga un sirsnīga kolēģe, kura vienmēr lietas kursā par visu jauno, interesanto un vajadzīgo. Neskatoties uz lielo aizņemtību, Līga atrod laiku darboties pašdarbībā, dziedot sieviešu vokālajā ansamblī „Gāršas”. Lai Līgas iecietība, uzmanība, optimisms un darba spējas ir kā stimuls katram no mums.

Valentīna Petrokiene

Būt par skolotāju iemācīties nevar – ir jābūt dotībām un stingram raksturam, kuru jābūt gatavam pakļaut ne vienam vien lūzumam. Liela atbildības sajūta pret savu darbu. Pašaizliedzīgi atdod visas savas zināšanas, prasmi un mīlestību saviem audzēkņiem. Vienmēr cenšas no kolēģiem iegūto pieredzi pielietot savā darbā. Enerģiska, radoša, komunikabla. Profesionāls pedagogs un vienkārši labs cilvēks.

Regīna Pudāne

Regīna Pudāne godprātīgi veic 5.-6gadīgo bērnu grupas apmācību, kā arī klases audzinātājas pienākumus. Radoši strādā sākumskolas klasēs. Pamatskolas posmā māca mūziku. Vada interešu izglītības pulciņu nodarbības. Apzinīgi veic SFL projekta „Būsim kopā” direktores pienākumus. Ir Aknīstes novada bāriņtiesas locekle un skolas arodbiedrības priekšsēdētāja. Dejo Rubenes pagasta deju kolektīvā „Rasa”. Veiksmīgi vada nodarbības pirmsskolas grupiņā, stundas sākumskolas un pamatskolas apvienotajās klasēs. Mācību procesā īsteno individuālu pieeju, ir prasīga, bet vienmēr cenšas saprast bērna problēmas un palīdzēt  gūt sasniegumus. Katru skolēnu uztver kā personību. Mācību stundām gatavojas apzinīgi. Tās ir pārdomātas un izplānotas, bērni nodarbināti. Prot ieinteresēt. Rosina bērnu radošai darbībai Labprāt dalās pieredzē ar kolēģiem par efektīvākām mācīšanas metodēm un paņēmieniem. Skolotāja Regīna Pudāne vienmēr ir atklāta, tieša, taisnīga un toleranta. Pret kolēģiem līdzcietīga, saprotoša, izpalīdzīga. Darbā radoša, izdomas bagāta, uzņēmīga un neatlaidīga. Skolotāja aizrauj citus ar savu entuziasmu.

Zinovija Ribāka

Apbalvošanai tiek izvirzīta par godprātīgu un ilggadēju darbu, kolēģu cieņu un klases audzināšanu un koleģiāti.

Kristīne Rubiķe

Ar lielu atbildības sajūtu veic dabaszinību un mājturības skolotājas, kā arī klases audzinātājas pienākumus. Radoši un aktīvi darbojas kā SFL projekta „Būsim kopā” prakses un pieredzes klubiņa  vadītāja. Ir Aknīstes novada interešu izglītības komisijas locekle. Dejo Rubenes pagasta deju kolektīvā „Rasa”. Mācību stundām gatavojas apzinīgi. Rūpīgi plāno darbu apvienotajās klasēs, lai bērni būtu maksimāli nodarbināti. Attieksmē pret skolēniem prasīga, ieinteresēta mācību sasniegumu paaugstināšanā. Veicot savus pienākumus, vienmēr precīza, kārtīga un mudina arī bērnus rūpīgam darbam. Prot ieinteresēt, rosina domāt un pašiem nonākt pie secinājumiem. Dabaszinību, bioloģijas un mājturības olimpiādēs skolēni ir guvuši godalgotas vietas. Attieksmē pret kolēģiem atsaucīga, izpalīdzīga un līdzcietīga.

Olita Treine

Apbalvošanai tiek izvirzīta par skolēnu labu sagatavošanu sporta spēlēm, sasniegumiem sportā, klases audzināšanu.

Modris Grāvelis

Tiek ieteikt apbalvošanai par aktīvu, apzinīgi, ar lielu atbildības sajūtu veiktu tiešo darbu un aktivitāti sabiedrisko objektu sakārtošanā, labiekārtošanā. Nenovērtējams ir viņa ieguldītais darbs dažādu Asares pagasta objektu, pamatskolas, gan pagasta pārvaldes ēkas, medpunkta, gan kultūras nama sakārtošanā un ikdienas uzturēšanā. Modris Grāvelis nežēloja savu brīvo laiku – vakara stundas, lai laicīgi izremontētu pārvaldes īpašumā esošos dzīvokļus, atjaunotu malkas šķūnīšus, samūrētu krāsns. Modris ir cilvēks ar zelta rokām.

Zita Iesalniece

Liela pienākuma apziņa pret savu darbu. Bērni, kuri jau sen ir pieauguši cilvēki, vēl arvien atceras ēdienus, ko Zita gatavo bērnudārzā. Galvenais, ka Zitai patīk viņas darbs, jo tikai ar mīlestību un prieku gatavots ēdiens ir garšīgs. Ar kolēģiem ieturēta, pieklājīga, nebaidās izteikt arī savu viedokli. Atrod labus vārdus runājot ar bērniem. Īpašs paldies par garšīgiem pīrāgiem ar ko kolēģi tiek pacienāti katros svētkos.

Valija Ivanova

Pārdevēja. Ilggadīga, apzinīga darbiniece

Anita Okmane

Godprātīgi veic skolas pavāres, virtuves strādnieces pienākumus. Disciplinēta, ar augstu atbildības sajūtu. Darbā vienmēr ierodas laicīgi, dažreiz kājām, dažreiz ar velosipēdu. Arī nelabvēlīgos darba apstākļos. Ievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, sanitāras un higiēnas prasības. Būtiski aizrādījumi no kontrolējošām institūcijām nav. Čakla, atsaucīga, labi ieredzēta kolektīvā. Ēdieni dažādi un garšīgi. Prot nodrošināt disciplīnu un kārtību ēdamzālē un virtuvē. Prasnīgi apvieno pavāres un virtuves strādnieces darbus. Strādā ātri, profesionāli. Pavāre Anita Okmane ir centīga, dalās pieredzē ar citiem, pamāca, tieši izsaka savu viedokli. Kolektīvā draudzīga, izdomas bagāta un uzņēmīga, no grūtībām nebaidās.

Aija Sala

Aija  darbā vienmēr ir izpalīdzīga, atsaucīga, zinoša, ar labu humora izjūtu. Aija ir disciplinēta, godīga, savu darbu veic apzinīgi.

Ilmārs Svikša

Daudzus pienākumus, kas viņam ir uzticēti, jāizpilda radoši domājot, meklējot ceļu un variantus kā to izdarīt. Smaidīgs, pieklājīgs, kas mūsu iestādē nav mazsvarīgi. Iestādē rīkotajos pasākumos viņam uztic attēlot dažādas lomas – Ilmārs nekad neatsaka. Labs aktieris. Kolēģi raksturo – atsaucīgs, izpalīdzīgs, gatavs iespēju robežās izpildīt jebkuru darbu.

Ņina Zaiceva

Ik rītu, kad acis vaļā ver,
Nobrīnies - pasaule jauka!
Un tā arī izej no mājām!
Lai saule pa ceļam šķiet silta un maiga,
Lai vējš nekad nav par stipru,
Lai cilvēku vārdi nedara pāri,
Lai ceļš ir tīkams un gribas to iet!

 

Ņina Zaiceva strādā par apkopēju Aknīstes novadpētniecības muzejā, godprātīgi pildot savus pienākumus Gribētos piebilst, ka Aknīstē Ņina ir kā rūķītis, kurš neveic tikai amata aprakstā minētos pienākumus, bet rūpējas par sakoptu vidi mums apkārt ikdienā. Jau agrā rīta stundā Ņinu var redzēt, vācot nomestās pudeles un papīrus, viņa nepaies garām nevienam atkritumam. Lai Ņinai pietiek pacietības, enerģijas veicot šos darbiņus! Lai mums pietiek godaprāta nepiemēslot savu pilsētu! 

Skaidrīte Bērzkalne

Skaidrīti apbalvošanai izvirza biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”. Viņa ir biedrības valdes locekle un aktīvi piedalās biedrības darba plānošanā un organizēšanā – viņas saimnieciskums un izdarīgums ir neaizstājams. Pirms Ziemassvētkiem viņa ir viena no rosīgākajiem biedrības rūķīšiem, gatavojot dāvaniņas Aknīstes cienījama vecuma cilvēkiem. Skaidrītes pārziņā ir rūpes par vācu draugu izmitināšanu no sadarbības biedrības Mellē, kad viņi viesojas Aknīstē. Darbojoties biedrībā, Skaidrīte ir ieguvusi starptautiskas sadarbības veidošanas pieredzi, kā arī apguva sev noderīgas jaunas prasmes visos trijos biedrības īstenotajos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektos. Tagad Skaidrīte cītīgi turpina ielocīt mēli angļu valodā, lai nākošgad septembrī varētu pilnvērtīgi sazināties ar visiem projekta partneriem no piecām Eiropas valstīm, kad viņus uzņemsim Aknīstē. Īsi sakot – priekš citiem darbodamies, attīsti pats sevi!

Osvalds Katens

Ar dziesmu cauri dzīvei ir gājis mūsu ansambļa dalībnieks Osvalds Katens. Laikam grūti būs pateikt, cik daudz viņam nozīmē dziesma un dziedāšana. Droši vien tā viņā ir ienākusi ar nākšanu pasaulē un pirmo skaļo brēcienu. Dziedāts ir gan skolas laikā, gan vēlāk ejot ikdienas gaitās. Tā ar dziedāšanu ir iesoļots jau devītajā gadu desmitā. Nākot uz mēģinājumiem, viņa vienmēr ir līdzi labs garastāvoklis un netrūkst arī sava deva humora. Ja dažreiz gadās mēģinājumu nokavēt un ar nemierīgu parātu zvanam uz mājām, tad viņa kundzes atbilde ir „Lai kur viņš neierastos, bet uz dziedāšanu būs noteikti!”

Osvalds ir ne tikai liels dziedātājs, bet viņam patīk arī uzgriezt kādu valceri. Nav neviena pasākuma, kurā viņš nebūtu izdancinājis visas ansambļa dalībnieces. Ansambļa ” Dzīvotprieks” dalībnieki būtu priecīgi, ja Osvalds par savu dziesmoto mūžu saņemtu kādu atzinību, jo retais tādā vecumā nāk katru nedēļu uz mēģinājumiem, atstājot aiz durvīm visas nedienas. Osvalda ansambļa dalībnieki velta šādas dzejas rindas:

Laiks atritina šodien gadu jostas,

Vien pats Tu zini, darbs cik bijis sūrs,

Lai dziesma nav kā puķes salnā kostās,

Bet lai tās skan kā saktām piebērts pūrs!

Silvija Koniševska

I.k. „Kosmeja” apbalvošanai izvirza par aktīvu līdzdalību rokdarbu izstādēs un tautisko tradīciju turpināšanu.

Daina Mažeika

Katra cilvēka dzīvei ir kāda īpaša smarža un krāsa. Tā līdzinās krūkai, kurā salijis daudz gludu un grumbuļainu dzintara lāšu. Un no šīs skaistās, zeltaini mirdzošās krūkas pa malkam vien tiek smelts laukā, bet iekšā vēl palicis tik daudz sudraba un zelta, ko dot tiem, kas uzticas un mīl.

Daina Mažeika – viena no interešu kopas „Gārsenieši” dibinātājām, kas 2005. gadā nāca ar savu ieceri un ideju, kuras arī īstenoja dzīvē. Kopā saturētāja, saucēja, aktīva kultūras dzīves  uzturētāj. Sava pagasta patriote. Vienmēr ideju un radošu domu pilna, aktīva, nerimstoša. Prot sacerēt skečiņus jebkuras dzīves gadījumam, ar bagātu izdomu. Interešu kopā darbojas gan kā ideju ģenerators, gan palīdz sagatavot tērpus dalībniekiem. Aktīvi darbojas Pensionāru apvienībā. Gārsenē jau otro gadu darbojās „Labo darbiņu klubiņš”, kura iniciators arī ir Daina. Negaida palīdzību no malas, bet darbojas pati un cenšas iesaistīt arī parējos gārseniešus. Nekad nečīkst un nesūdzas, bet idejas pieņem ar prieku, nezin vārdiņus: „nevaru, negribu!” Gārsenes seniori un ne tikai seniori ir tikai ieguvēji. Jo pateicoties Dainas atraktivitātei, neizsīkstošai enerģijai Gārsenē ir notikuši daudzi jauki pasākumi kopā ar novada un kaimiņu novada ļaudīm. 

Solomeja Meišena

Ir cilvēki, kas līdzinās akmeņiem, - lēni iesilst, bet pēc tam pie viņiem ilgi, ilgi var sildīties. Solomeja kopš 2005. gada darbojas interešu kopā „Gārsenieši”. Ir apzinīga, atsaucīga, cilvēks, uz kuru var paļauties. Aktīvi iesaistās Gārsenes kultūras dzīvē. Darbojas „Labo darbiņu” klubiņā. Kopā ar citām čaklajām Gārsenes sievām piedalās visās rīkotajās sakopšanas talkās un ne tikai. Pati pēc savas iniciatīvas regulāri apkopj veco, aizmirsto gārseniešu kapu kopiņas, aktīvi iesaistās katoļu draudzes dzīvē. Ir rūpīga, gādīga vecmāmiņa saviem mazbērniem Māca un radina tos pie darba Un, kā saka kāda jauna Gārsenes māmiņa „Mēs esam ieguvuši vēl vienu vecmāmiņu – Solomeju”, kas palīdz gan ar padomu, gan ar savu dzīves pieredzi. Cik vien spēj atbalsta un palīdz likteņa pamestajiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem. Pie Saļas var nākt izkratīt sirdi, lūgt padomu, palīdzību. Palīdzēs cik vien spēs.  

Vija Runcīte

I.k. „Kosmeja” apbalvošanai izvirza par seno rokdarbu tehnikas atjaunošanu un to praktisku pielietojumu mūsdienīgos risinājumos.

Olga Voitišķe

Apbalvošanai izvirza biedrība „Senči”. Olga biedrībā darbojas kopš tās pastāvēšanas. Ir šīs biedrības valdes locekle. Vienmēr jūt atbildību par tās saimnieciskajiem jautājumiem.

Ausma Vuškāne

Meklēsim mieru sevī, jo pasaulē to meklēt ir velts darbs. Meklēsim ticību sevī, jo citos to neatrast. Meklēsim gaišumu sevī, jo dod var tikai to, kas ir mūsos…

Ausma Vuškāne, tāpat kā citas aktīvās gārsenietes no 2005. gada darbojas interešu kopā „Gārsenieši”. Ir šīs kopas naudasmaka turētāja. Allaž smaidīga, dzīvespriecīga, kārtības mīlētāja. Visur un vienmēr ir jābūt kārtībai. Viņas vārdos ieklausās interešu kopas dalībnieki, respektē Ausmas viedokli. Aktīvi piedalās Gārsenes kultūras dzīvē. Nekad nesūdzas un nečīkst. Vienmēr ir padomdevēja un palīgs nelaimē vai bēdās nonākušajiem cilvēkiem. Ļoti daudzus gadus darbojas kā sabiedriskais izvadītājs bērēs. Ausmu var sastapt gan kopīgi rīkotajās sakopšanas talkās, gan viena no pirmajām uzkops savas daudzdzīvokļu mājas pagalmu, sagrābs lapas, lasīs vējā nolauztos zarus Gārsenes kapsētā. Kaimiņi teic, ka Ausmu var saukt par „agro putniņu”. Ceļas un rosās jau agri no rīta. Strādā, palīdz un negaida samaksu par padarīto. Vienmēr priecājas līdzi citu veiksmēm un skumst līdzi citu bēdām.

Piederēt putnam kā dziesma

Un bitei derēt kā zieds,

Sildīt, kā prot tikai liesma

Un būt lāsei, kas veldzi sniedz.