1.septembris - Zinību Diena Aknīstes vidusskolā

1.septembris - Zinību Diena Aknīstes vidusskolā

2014.gada 1.septembra darba kārtība:

Plkst.9:00 - Zinību Dienas pasākums Aknīstes vidusskolas svinību zālē.

Plkst. 9:50 1.-12.klašu skolēniem audzināšanas stunda.

Plkst. 9:50 Vecākiem -vecāku sapulce svinību zālē .

Darba kārtībā:

  • Skolas darba aktualitātes.Skolas direktore A.Voitiške
  • Mācību darbs skolā. D.v. izglītības jomā G.Ozoliņa.
  • Aktuālais audzināšanas darbā. D.v. audzināšanas jomā A.Ielejs.
  • Drošība un tehnoloģijas, e-klase skolā.D.v. IT jomā L.Mažeika
  • Skolas padomes paveiktais. Skolas padomes pārstāvis.
  • Atbildes uz vecāku jautājumiem.