18.janvārī notiks seminārs lauksaimniekiem

18.janvārī notiks seminārs  lauksaimniekiem

 

 

18.01.2019 Aknīstes Bērnu un jauniešu centra zālē notiks seminārs lauksaimniekiem.

Seminārā piedalās:

Valsts Vides dienesta kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vecākā inspektore Leontīne Kravčuka un Atļauju daļas vecākā eksperte aina Prokopoviča. Tēma Vides aizsardzības prasības darbību veikšanai lauksaimniecības nozares uzņēmumos un dzīvnieku novietnēs.”

Lauksaimniecības datu centra vecākās referentes Santa Ķimerāle un Gundega Eglīte. Tēma: LDC aktualitātes-datu ievade, reģistra uzturēšana.”

Austrumzemgales PVD vadītājas vietnieks Gunārs Rubīns. Tēma:Aktualitātes dzīvnieku labturības nodrošināšanai.”

Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus 25649618