15. janvārī Salas novada Salas kultūras namā notika kārtējā Sēlijas novadu apvienības sēde

15. janvārī Salas novada Salas kultūras namā notika kārtējā Sēlijas novadu apvienības sēde

Darba kārtībā izskatīti pieci jautājumi:

  1. Par gatavošanos Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkiem "Sēlija Rotā". Šogad svētki notiks 29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagastā. Plānots, ka svētkos piedalīsies ap 1000 dalībnieku no Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadiem. Tiek aicināti arī kori no Jēkabpils pilsētas.
  2. Par Sēlijas novadu skolu sadarbības projektu. Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka un Salas vidusskolas direktore Sanita Madalāne Sēlijas novadu apvienības biedriem prezentēja izglītības iestāžu dažādu sadarbības formu iniciatīvu. Projektā plānots skolām savstarpēji tikties, dalīties pieredzē, rīkot konkursus un olimpiādes, radošās darbnīcas, seminārus un dažādus pasākumus. Līdzdarboties piekritušās visas Sēlijas novada skolas. Sēlijas novadu apvienības biedri ir piekrituši atbalstīt šo iniciatīvu.
  3. Par nākamo Nacionālā attīstības plānu un gaidāmo teritoriālo reformu valstī. Sēlijas novadu apvienība nolēmusi paust savu kopējo viedokli minētajos jautājumos gan dažādās diskusijās, gan LPS un valsts atbildīgajām iestādēm.
  4. Par Sēlijas novadu apvienības dalību Rīgas svētkos 2019 ar tirdziņu "Ražots Sēlijā" un kultūras programmu. Nolemts jau februārī uzsākt plānošanu un gatavošanos dalībai, apzinot potenciālos uzņēmējus, kas vēlās piedalīties tirdziņā un amatierkolektīvus un māksliniekus, kas piedalītos kultūras programmā. Tradicionāli Rīgas svētki notiek augustā.
  5. Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja un viņa vietnieka pārvēlēšana. Pamatojoties uz Sēlijas novadu apvienības nolikumu, SNA priekšsēdētājs jāpārvēlē ik pēc diviem gadiem. Pēdējos divus gadus SNA vadīja Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe. Beidzoties viņas pilnvaru laikam, tika rīkota pārvēlēšana. Par Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēts Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un par priekšsēdētāja vietnieku arī vienbalsīgi tika ievēlēts Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna.
Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv