12.maijā -Starptautiskā māsu diena

12.maijā -Starptautiskā māsu diena

2019.gada Starptautiskās māsu dienas moto – “Māsu vadošā balss – Veselība visiem” Ik gadu 12.maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā māsu diena. Šogad Starptautiskā māsu padome ir izvēlējusies vienojošo moto – “Māsu vadošā balss – Veselība visiem”. Lai nodrošinātu veselību visiem, ir nepieciešams pārveidot pieeju veselībai un labklājībai. Māsas, tēlaini izsakoties, ir veselības aprūpes sistēmas mašīntelpa. Viņām kā pacientu advokātēm ir galvenā loma, lai vadītu un informētu par veselības aprūpes pakalpojumu lēmumu pieņemšanu un politikas attīstību. Starptautiskās māsu padomes Ētikas kodeksā ir teiks: “Veselības aprūpe respektē cilvēktiesības, ieskaitot kultūras tiesības, tiesības dzīvot, kā arī izvēlēties godpilnu un cienīgu izturēšanos. Veselības aprūpi neierobežo personas vecuma, rases, tautības, ticības, kultūras, invaliditātes vai slimības, dzimuma, seksuālās orientācijas, nacionalitātes, politisko uzskatu vai sociālā statusa dēļ. Māsas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus ikvienam indivīdam, ģimenei un sabiedrībai. Veselības aprūpes nepieciešamība ir universāla.” Šī gada moto “Veselība visiem” nozīmē, ka veselība ir pieejam ikvienam cilvēkam konkrētajā valstī, iekļaujot sevī ne tikai veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, bet arī pilnīgu fiziskās un garīgās veselības stāvokli, kas ļauj cilvēkiem dzīvot sociāli un ekonomisku produktīvu dzīvi. “Latvijas Māsu asociācija” uzskata, ka veselības uzlabojumus var gūt, tikai apvienojot veselības zinātni ar pareizu ekonomiku, politiku un pasākumiem pret sociālo netaisnību, tāpēc biedrība iesaistās veselības politikas veidošanā, lai uzlabotu veselības aprūpi un veicinātu profesijas attīstību un tā kļūtu par veselības aprūpes pamatu. 

Informācija http://www.masuasociacija.lv