12.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

12.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

21. jūnijā plkst.18.00

Absolventi (audzinātāja Sandra Radiņa)

 

RAITIS
FEDOROVS
AINIS
FREIMANIS
AIVIS
FREIMANIS
SINTIJA
GOLDBERGA
BAIBA
GRODE
VALDIS
HORINS
IVARS
IVANOVS
ARTIS
PAKALNS
RAIVIS
PETROKS
HARALDS
PUNCULIS
BAIBA
ROMANOVSKA
DITA
SALA
DAINA
STRIKA
ARTIS
VUŠKĀNS
ARMANDS
ZARIŅŠ
Neklātienes
absolventi
EDGARS
KLIČOVS
REINIS
ZARIŅŠ
VINETA
JAUJENIECE