11.novembris - Lāčplēša diena

11.novembris - Lāčplēša diena

 

Laika posms no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas valsts, līdz 1919. gada 11. novembrim - Rīgas atbrīvošanai no iekarotāju karaspēka - ir viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē. Lai gan 1918. gadā tika pasludināta Latvijas neatkarība, valstī joprojām atradās vācu un krievu karaspēks. Tikai 1919. gadā, kad Latvijas Brīvības cīņu laikā iekarotājus padzina no Rīgas, kļuva skaidrs, ka valsts ir atguvusi un nostiprinājusi savu neatkarību. Neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvara pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku bija izšķiroša, tādēļ pieminot šo notikumu, 11. novembrī - Lāčplēša dienā - tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.
 

 

11. novembrī Lāčplēša dienai veltīti atceres brīži un ziedu nolikšana Aknīstes novadā :

 

Plkst. 9.00 Gārsenē, pie J. Indāna piemiņas plāksnes.( pulcēšanās pie Gārsenes pamatskolas)
Plkst. 12.00 kopā ar Aknīstes novadpētniecības pulciņa dalībniekiem unAknīstes vidusskolas skolēnu pārstāvjiem noliksim ziedus, iedegsim svecītes un pieminēsim Lāčplēša ordeņa kavalierus viņu atdusas vietā.
 

 Pasākuma foto galerijā http://www.akniste.lv/?id=208&in=galery&gal_id=88