11. novembrī iedegsim sveces varoņu piemiņai

11. novembrī iedegsim sveces varoņu piemiņai

11. novembrī iedegsim sveces varoņu piemiņai.