08.08.2014. Uzklausīšanas sanāksme par SIA ,,Aknīstes Pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

08.08.2014. Uzklausīšanas sanāksme par SIA ,,Aknīstes Pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2014.gada 8.augustā plkst.12.00 Aknīstes bērnu un jauniešu centra zālē, Skolas ielā 1A, Aknīstē, Aknīstes novadā rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA ,,Aknīstes Pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA ,,Aknīstes Pakalpojumi” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA ,,Aknīstes Pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Aknīstē, Aknīstes novadā.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2014.gada 7.augustam (kontaktpersona Ilga Šarigina, t. 67873193, e-pasta adrese: ilga.sarigina@sprk.gov.lv).
Iepazīties SIA ,,Aknīstes Pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājas lapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/ Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.
Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.