Aktualitātes

 • Sēlijas novadu apvienība piedalās Rīgas svētku tirdziņā (15.08.2018)
 • Vedējs 2018 (14.08.2018)
 • Atgādinājums vecākiem (14.08.2018)
 • Informācija Aknīstes novada iedzīvotājiem (14.08.2018)
 • 19. augustā Aknīstes Romas katoļu baznīcai svētki (13.08.2018)
 • Aizvadīts asariešu salidojums (13.08.2018)
 • 16. augustā lekcija par veselīgu uzturu (13.08.2018)
 • 11.augustā asariešu salidojums (11.08.2018)
 • Par jauniem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem (10.08.2018)
 • Īslaicīgas darba laika izmaiņas Aknīstes novada domē (09.08.2018)
 • Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi (08.08.2018)
 • Izglītojošu pasākumu makšķerniekiem un citiem interesentiem (08.08.2018)
 • Veselības pārbaudes topošajam skolniekam un PII "Bitīte" apmeklētājiem (07.08.2018)
 • Aicinājums uz Dienvidsusējas talku (07.08.2018)
 • Latvijas Simtgades zaļumballe Aknīstē (07.08.2018)
 • Deju grupa "Dejo ar mums" (06.08.2018)
 • Kapusvētki Aknīstes novadā (04.08.2018)
 • 15.augustā- Lauku diena zemeņu audzētājiem. (02.08.2018)
 • Ilūkstes novadā norisināsies Sēlijas novadu IV Jauniešu diena (02.08.2018)
 • PAZIŅOJUMS par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā (02.08.2018)
 • 11.augustā pasākums Asarē (02.08.2018)
 • Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (02.08.2018)
 • Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes, Asares un Gārsenes iecirkņos (02.08.2018)
 • Informācija iedzīvotājiem (31.07.2018)
 • Biļetes uz "SANSUSĪ " festivālu (27.07.2018)
 • 18.augustā ikgadējie sporta svētki Gārsenē (26.07.2018)
 • Dienvidsusējas sakopšanas talka (23.07.2018)
 • Informācija vecākiem, kuru bērni augustā apmeklēs PII "Bitīte" (18.07.2018)
 • 3.augustā Aknīstes estrādē muzikāla komēdija (18.07.2018)
 • Mācību līdzekļi 2018./2019.m.g. Informācija Aknīstes vidusskolas skolēniem, vecākiem (17.07.2018)

  Aknīstes novada interaktīvā karte
     
  Latvijas Zaļais punkts
  Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
  Nodarbinātības valsts aģentūra
  Zemgales plānošanas reģions
  Latvijas Reitingi